Vyhľadávanie
V ponuke je 58 nehnuteľností.

Zákony a legislatíva

Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

Zákon č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 18/2018  ​Z.z o ochrane osobných údajov (GDPR)

Zákon č. 186/ 2009 Z.z. o sprostredkovaní finančných služieb

Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti - jeho novela od 15.3.2018

EURÓPSKA SMERNICA STN EN 15733