Vyhľadávanie
V ponuke je 60 nehnuteľností.

Zákony a legislatíva

Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

 EURÓPSKA SMERNICA STN EN 15733

 Zákon č. 186/ 2009 Z.z. o sprostredkovaní finančných služieb

 Zákon o ochrane osobných údajov Zákon 18/2018   ​Z.z

 Zákon č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti -jeho novela od 15.3.2018

 Spotrebiteľský zákon 102/2014